Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Föräldrautbildning

KOMET föräldraträffar

KOMET riktar sig till föräldrar som har barn i åldrarna 3-18 år och som upplever att det är mycket konflikter i vardagen med barnet och som vill ha stöd att hantera dessa.

KOMET består av elva gruppträffar på två och en halv timme med upp till tolv deltagare. Forskning på KOMET visar att konflikter minskar med 40 procent i de familjer som deltagit.
= Obligatorisk uppgift

Kontaktinformation

Förnamn
Efternamn
Gatuadress
Postnummer
Postort
Mobiltelefon
E-postadress
Bekräfta e-postadress
Kön
select

Barn

Antal barn i familjen?
select
Barnets ålder
Ålder på det barn du vill fokusera på under träffarna
select
Vilken förskola/skola går ditt barn i?

Övrig information

Önskar du gå på träffarna på ett annat språk än svenska?
Vi kan inte garantera utbildning på ditt önskade språk
Övrig kommentar

Genom att fylla i anmälan accepterar du PLUS och din stadsdels behandling av dina av personuppgifter för att placera dig i föräldragrupp utifrån dina önskemål. Behandlingen följer Personuppgiftslagen. Du har rätt att en gång per år kostnadsfritt få ett registerutdrag. Vänd dig till Socialförvaltningen, personuppgiftsombudet, 106 64 Stockholm. Begäran om registerutdrag ska vara skriftlig.
Har du frågor angående formuläret kontakta Kontaktcenter via mejl: e-support@stockholm.se, eller per telefon: 08-508 00 508. Frågor kring ABC kontakta din stadsdel.
  • Kontakta oss
    Meddelande
    Din e-postadress (obligatorisk)