Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Föräldrautbildning

ABC föräldraträffar

ABC består av fyra gruppträffar med upp till 10 deltagare. Varje träff är två och en halv timme och handlar om följande teman:
  1. Visa kärlek
  2. Vara med
  3. Visa vägen
  4. Välja strider
= Obligatorisk uppgift

Kontaktinformation

Förnamn
Efternamn
Gatuadress
Postnummer
Postort
Mobiltelefon
E-postadress
Bekräfta e-postadress
Kön
select

Barn

Antal barn i familjen?
select
Ålder, barn 1
select
Förskola/skola, barn 1

Övrig information

Önskar du gå i en annan stadsdel?
select
Önskar du gå på träffarna på ett annat språk än svenska?
Vi kan inte garantera utbildning på ditt önskade språk
Övrig kommentar

Genom att fylla i anmälan accepterar du PLUS och din stadsdels behandling av dina av personuppgifter för att placera dig i föräldragrupp utifrån dina önskemål. Behandlingen följer Personuppgiftslagen. Du har rätt att en gång per år kostnadsfritt få ett registerutdrag. Vänd dig till Socialförvaltningen, personuppgiftsombudet, 106 64 Stockholm. Begäran om registerutdrag ska vara skriftlig.
Har du frågor angående formuläret kontakta Kontaktcenter via mejl: e-support@stockholm.se, eller per telefon: 08-508 00 508. Frågor kring ABC kontakta din stadsdel.
  • Kontakta oss
    Meddelande
    Din e-postadress (obligatorisk)