Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tyck till om stadens service

Tyck till om Stockholms verksamheter

Här kan du lämna synpunkter och klagomål på Stockholm Stads verksamheter

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning/anmälan om enkelt avhjälpta hinder
Upplever du ett hinder mot fysiskt tillgänglighet i offentlig miljö, som är enkelt att avhjälpa, påpeka det för fastighetsägaren eller den som ansvarar för hindret och förklara vad som är hindrande. Åtgärdas inte hindret kan du anmäla det till stadsbyggnadskontoret som ska övervaka att gällande byggregler följs.
Länk till Boverket
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Lov--byggande/tillsyn/exempel-pa-tillsynsomraden/enkelt-avhjalpta-hinder/Boverkets föreskrifter HIN3
https://rinfo.boverket.se/HIN/PDF/BFS-2013-9-HIN3.pdfBeskriv hindret och ange adress till det, max 1500 tecken.
Hur vill du bli kontaktad?