Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tyck till om stadens service

Tyck Till om miljöfrågor i Stockholms Stad

Här kan du skicka in klagomål, beröm eller idéer kring miljöfrågor i Stockholms Stad

Miljöförvaltningen utövar tillsyn kring bostad och hälsa, t ex luftkvalitet inomhus, ohyra, störande ljud och lukter. Här kan du lämna synpunkter på vår tillsynsverksamhet.
Vad vill du göra?