Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tyck till om stadens service

Tyck till om avfallshanteringen i Stockholms stad

Här kan du lämna synpunkter på stadens verksamhet

Företag, verksamheter och flerbostadshus ska ha ett avtal med Stockholm Vatten om hämtning av hushållsavfall. Här kan du lämna synpunkter på verksamheten.
Vill du anmäla uteblivning sophämtning?Vad vill du göra?