Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tyck till om stadens service

Tyck till om Kulturskolans verksamhet

Kulturskolan Stockholm är till för den som är mellan 6 och 22 år och är skriven i Stockholms stad och en fritidsverksamhet med ett brett utbud av kurser inom det konstnärliga området. Kulturskolan Stockholm är Europas största kulturskola och finns runt om i hela staden, har cirka 15 000 elevplatser och 320 pedagoger. Här kan du lämna synpunkter på verksamheten.

Vad vill du göra?