Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Anmälan

Skip Navigation Links.
Störning
Plats & tid
Platsdetaljer
Vem störs?
Övrigt
Kontrollera & skicka

Anmälan om buller från fasta installationer

= Obligatoriskt

Vad är det som stör?

Mer information Stäng
Det går bara att skicka in klagomål på störningar i Stockholms stad. Om störningskällan finns i en annan kommun, vänd dig då till den kommunen.
Du har tidigare angett att det är buller från fasta installationer

Var finns det som orsakar störningen?

Vet du var det som orsakar störningen finns?

Ange gatuadress (gata + gatunummer)
...eller beskriv var platsen ligger.

Vem ansvarar för störningen?

Den som är ansvarig för störningen måste ges möjlighet att vidta åtgärder. Därför ska du först kontakta den person eller det företag som orsakar störningen.

Om du inte vet vem som orsakar störningen Stäng
Om du inte vet vem som orsakar störningen kan det vara svårt att utreda problemet och ditt klagomål riskerar att ta lång tid att utreda och/eller nedprioriteras.

Vi kontaktar ofta den som ansvarar för störningen då vi utreder klagomål och uppskattar därför om du kan ange så utförliga uppgifter som möjligt här.
Vet du vilken person eller vilket företag som ansvarar för störningen?


Namn på ansvarigt företag/fastighetsägare
Organisationsnummer (10 siffror)
Telefonnummer till företag/fastighetsägare (inkl. riktnummer)
Datum då du senast kontaktade ansvarig (år, månad och, om möjligt, dag)
Namn på den person du varit i kontakt med

Avbryt
 • Frågor och svar
  select
  • Hur får jag reda på status på utredningen av min anmälan?

   Kontakta Miljöförvaltningen för besked.

   Vill du få reda på status för din anmälan om matförgiftning kan du kontakta Miljöförvaltningen på telefon 08-508 288 88 eller e-post livsmedelskontrollen@stockholm.se

   Vill du få reda på status för din anmälan om inomhusmiljö kan du kontakta Miljöförvaltningen på telefon 08-508 28 900 eller e-post direktservice.miljoforvaltningen@stockholm.se

  • Hur vet jag att min anmälan skickats in?

   När du har passerat genom E-tjänstens alla steg kommer du att nå fram till den sista sidan, ”Kontrollera & skicka”. Här granskar du din anmälan och om du är nöjd trycker du på ”Skicka”. Anmälan registreras nu hos myndigheten, samtidigt som bekräftelsen ”Din anmälan har skickats in” visas på din skärm. På samma sida visas också information om vilket diarienummer ditt ärende har fått samt vad som händer efter att din anmälan har skickats in. Anteckna diarienumret. Har du angett att du vill ha en bekräftelse per e-post så kommer du automatiskt att få det.

   Vid tekniska problem kan det hända att du inte får någon bekräftelse på din anmälan. I så fall kan du själv kontakta Miljöförvaltningen och ta reda på om något ärende har skapats eller inte.

   Gäller det en anmälan om matförgiftning kan du kontakta Miljöförvaltningen på telefon 08-508 288 88 eller e-post livsmedelskontrollen@stockholm.se

   Gäller det inomhusmiljö kan du kontakta Miljöförvaltningen på telefon 08-508 28 900 eller e-post direktservice.miljoforvaltningen@stockholm.se

  • Jag hittar inte svaret på det jag undrar över bland dessa frågor och svar – hur kan jag ställa min egen fråga?

   Du hittar fler frågor och svar genom att välja bland olika kategorier i rullgardinsmenyn som du hittar ovanför frågelistan.

   Hittar du inte svaret på det du undrar över kan du kontakta Miljöförvaltningen direkt.

   Gäller det frågor om en anmälan om matförgiftning kan du kontakta Miljöförvaltningen på telefon 08-508 288 88 eller e-post livsmedelskontrollen@stockholm.se

   Gäller det frågor om inomhusmiljö kan du kontakta Miljöförvaltningen på telefon 08-508 28 900 eller e-post direktservice.miljoforvaltningen@stockholm.se

  • Kan jag ändra i min anmälan?

   Du kan ändra din anmälan tills dess att du trycker på "Skicka" på sidan Kontrollera & Skicka. Du kan ändra genom att använda E-tjänstens ”Tillbaka” knappar för att återgå till föregående sida. På sista sidan ”Kontrollera & skicka” kan du också göra ändringar genom att trycka på ”Ändra uppgifter”. Efter att du har skickat iväg din anmälan kan du endast göra ändringar eller kompletteringar per telefon.

   Vill du ändra i en anmälan om matförgiftning kan du kontakta Miljöförvaltningen på telefon 08-508 288 88 eller e-post livsmedelskontrollen@stockholm.se

   Vill du ändra i en anmälan om inomhusmiljö kan du kontakta Miljöförvaltningen på telefon 08-508 28 900 eller e-post direktservice.miljoforvaltningen@stockholm.se