Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Livsmedelsinspektioner

Om inspektioner Stäng
Mer om livsmedelsinspektioner
På stockholm.se kan du läsa mer om livsmedelsinspektioner i Stockholms stad, till exempel hur kontrollen går till Länk till annan webbplats och rapporter från kontrollprojekt. Länk till annan webbplats
Vad söker du?  Stäng
Urval för sökning
Du kan kombinera flera urvalskriterier, sök till exempel alla restauranger i Bromma genom att kombinera verksamhetstyp och distrikt. Eller sök en specifik verksamhet på dess namn eller adress. Antalet träffar som kan returneras är begränsat, så du måste ange något sökvärde.

Namn och Adress
Ange namn eller gatuadress. Det räcker att skriva en del av namnet eller adressen. Du ska inte skriva postnummer eller ort.

Distrikt
Markera de distrikt du vill se. Att markera ”Alla distrikt” eller att inte markera något distrikt alls ger samma urval.

Inspektionens omdöme
Markera de omdömen du vill se. Om du inte markerar något omdöme görs urvalet på samtliga objekt.

Typ av verksamhet
Markera den typ av verksamhet du vill se. Om du markerar alla typer så ger det samma resultat som att inte markera någon typ alls.
Namn
Adress
Distrikt (församling)
select

Inspektionens omdöme
Om inspektionsomdömen Stäng

Inspektionsomdömen

      Inga brister
Vid den senaste inspektionen konstaterades inga avvikelser från de krav vi kontrollerade mot.
      Mindre brister
Vid den senaste inspektionen konstaterades vissa avvikelser. Avvikelserna bedömdes inte som allvarliga. De kommer att följas upp vid nästa ordinarie kontroll.
      Återbesök krävs
Vid den senaste inspektionen konstaterades avvikelser som var så pass allvarliga att en extra, uppföljande, kontroll ska göras.
      Inspektion ännu inte gjord
Inspektion har ännu inte gjorts. Ny verksamhet eller ny ägare.
  ?   Omdöme saknas
Omdöme saknas.

Avvikelser

En avvikelse är när verksamheten inte uppfyller lagens krav. Avvikelserna grupperas in under olika kontrollområden. Beskrivning av kontrollområden Länk till annan webbplats (öppnas i nytt fönster).

Typ av verksamhet
Rensa urval för sökning
 • Frågor och svar
  • Hur lång tid får en verksamhet på sig att åtgärda de avvikelser som upptäcks vid inspektionen?
   Det beror på vilken typ av brister det är. I extremfallen får verksamheten stänga omedelbart och inte öppna igen förrän bristerna är åtgärdade, eller får de livsmedel som omfattas av bristerna inte säljas. Exempel på sådana brister är att lokalen inklusive arbetsbänkar där oförpackade färskvaror hanteras har mycket eftersatt rengöring, eller att livsmedel som innehåller allergener inte är märkta så att detta framgår. I många fall får företagaren tid på sig till nästa ordinarie kontroll att åtgärda avvikelserna, trots att nästa ordinarie kontroll inte kommer att göras förrän om kanske ett år. Då kan det till exempel röra sig om att golv och väggar har eftersatt rengöring i en butik där man endast säljer färdigförpackade livsmedel. I sådana fall är riskerna med hanteringen oftast av mindre allvarlig art.
  • Hur ofta görs inspektioner av livsmedelsverksamheter?
   Det beror på hur känslig livsmedelhantering verksamheten har, och hur stor omfattningen är. För kiosker som säljer chips och godis kan det vara ett besök vart annat till vart fjärde år, och för stora anläggningar som mal och förpackar köttfärs som ska säljas i butiker ett besök varannan vecka.
  • Jag hittar inte en inspektion som jag vet är gjord, hur kan det komma sig?
   Det kan bero på att inspektionen är gjord före den 15 mars 2011. Inspektioner före det datumet presenteras inte i denna e-tjänst. Det kan också bero på att det har varit ett ägarbyte av verksamheten efter att inspektionen gjordes. Vi visar inte upp inspektionsresultat som gäller en tidigare ägare.
  • Kan man äta på en restaurang som fått omdömet ”Extra kontroll krävs”?
   Ja. I de allra flesta fall är bristerna av en sådan karaktär att verksamheten kan ha öppet medan de åtgärdar problemen. Om inspektören bedömer att företagaren inte har förutsättningar att servera säker mat så kommer miljöförvaltningen att stänga verksamheten till dess att bristerna är åtgärdade. I dessa fall kommer du alltså inte att kunna äta på restaurangen, eftersom den inte har öppet (detta framgår dock inte i denna lista).
  • Vad händer om avvikelserna inte är åtgärdade vid uppföljningen?
   Miljöförvaltningen kommer att arbeta med ärendet till dess att bristerna är åtgärdade. Om företaget inte åtgärdar brister efter ett första påpekande så skrivs i normalfallet ett föreläggande med krav på åtgärder inom en viss tid. Föreläggandet kan förenas med vite, det betyder att företaget får betala en straffavgift om åtgärderna inte är genomförda inom utsatt tid. I de fall företagaren inte följer föreläggandet har miljöförvaltningen möjlighet att stänga verksamheten.
  • Vad händer om företagaren och inspektören har olika uppfattning?
   Livsmedelsreglerna är inte alltid glasklara, utan det är ofta en bedömning av om reglerna är uppfyllda eller inte. Om företagaren anser att han uppfyller reglerna och inspektören inte bedömer likadant finns alltid en möjlighet att få frågan prövad. I första hand kan företagaren lägga fram sina argument direkt i samband med inspektionen eller när han har fått kontrollrapporten. Det finns då möjlighet att få en förnyad bedömning av en annan inspektör eller en chef. Det finns också alltid möjligheten att inte vidta några åtgärder utifrån de avvikelser som anges i kontrollrapporten. Förvaltningen går då vidare med ett beslut om föreläggande att vidta åtgärder. Företagaren kan överklaga beslutet till länsstyrelsen. Länsstyrelsen prövar ärendet och avgör om det är företagaren eller miljöförvaltningen som har rätt.
  • Vad menas med ”Inspektioner i samma ärende”?
   När miljöförvaltningen ska göra en inspektion av en livsmedelsverksamhet startas ett ärende hos förvaltningen. När inspektörerna har gjort en inspektion som inte kräver uppföljning avslutas normalt ärendet. Om det finns många eller allvarliga brister hålls ärendet öppet tills bristerna är åtgärdade. För vissa större anläggningar som ska besökas mer än tre gånger per år (ordinarie inspektioner) hålls istället ett ärende öppet per kalenderår, och brister följs normalt upp vid nästkommande ordinarie inspektion.
 • Kontakta oss
  Meddelande
  Din e-postadress (obligatorisk)