Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Geoarkivet

Driftinformation:

Den 23/1 kommer funktionen för inleverans till Geoarkivet samt återexporter att vara tillfälligt avstängd.

Geoarkivet

Geoteknik behandlar jord och bergs byggtekniska egenskaper. I Geoarkivet finns uppgifter som kan förenkla och spara tid vid planering och projektering av byggnader och anläggningar.

Det är i den tidiga projekteringen som de största möjligheterna finns att påverka grundläggningskostnaderna. Det finns bra möjligheter att anpassa byggnaders och anläggningars läge och utformning om man tidigt i projekteringen tar hänsyn till markens egenskaper.

Geoarkivet ägs av Stockholms stad genom dess exploateringskontor. Det analoga arkivet förvaras i trafikkontorets/exploateringskontorets arkiv i Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4. Uppgifterna i Geoarkivet är offentliga handlingar som alla får ta del av. Hjälp med återsökning och framtagning av information är kostnadsfritt, däremot debiteras kopiering. Staden tar ej ansvar för riktigheten i de uppgifter som finns i arkivet.

Material som erhålls från geoarkivet kan vara skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Framställning av exemplar av materialet och tillgängliggörande av detta för allmänheten kan i sådana fall kräva upphovsmannens samtycke.

Så funkar det

  1. Fyll i önskat sökord i sökrutan.
  2. Sökresultatet visas i lista samt på karta.
  3. Justera ditt sökresultat genom att filtrera på typ.