Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Beräkna preliminär avgift

Avgiftsberäkning för insatser inom socialtjänstlagen

Skip Navigation Links.
Civilstånd
Ålder
Inkomster och bostadskostnad
Insatser
Beräkning
Val av civilstånd
= Obligatorisk uppgift

Civilstånd


Ångra

Tips!

Om du vill ha större text så håller du nere "CTRL" knappen och förstorar med scrollhjulet!

 • Frågor och svar
  select
  • Vad är avgiftsutrymme?
   Avgiftsutrymme är den summa som fås fram efter att förbehållsbeloppet dragits av från den sammanlagda inkomsten efter skatt. Avgiftsutrymmet avgör vilken avgift du anses kunna betala för de insatser som du är beviljad. Är avgiftsutrymmet negativt tas ingen avgift ut. Om avgiftsutrymmet uppgår till exempelvis 100 kronor tas detta ut i avgift oavsett hur mycket insatser du har. Uppgår ditt avgiftsutrymme till exempelvis 2 000 kronor kommer du att få betala maxavgift för den avgiftsgrupp som motsvarar de insatser du har.
  • Vad är förbehållsbelopp?
   Förbehållsbelopp är summan av det lagstadgade minimibeloppet, inklusive eventuella individuella tillägg och avdrag, och din bostadskostnad och är det belopp du ska förbehållas av dina egna medel innan avgiften fastställs. Förbehållsbeloppet dras av från den sammanlagda inkomsten efter skatt och summan kallas för avgiftsutrymme.
  • Vad är individuellt tillägg och individuellt avdrag?
   Om dina levnadsomkostnader överstiger normalkostnaderna för en eller flera poster som minimibeloppet ska täcka eller om du har andra fördyrande levnadsomkostnader, kan du i vissa fall få ett individuellt tillägg. Ett individuellt tillägg utökar ditt minimibelopp och kan därför påverka din avgift. I denna preliminära avgiftsberäkning ges ett individuellt tillägg för kost i vård- och omsorgsboende när den insatsen anges. I vård- och omsorgsboende tillhandahålls en mängd förbrukningsartiklar kostadsfritt, varför ett individuellt avdrag från minimibeloppet även görs i den preliminära avgiftsberäkningen.
  • Vad är maxavgift?
   För varje avgiftsgrupp finns en maximal avgift som tas ut om det beräknade avgiftsutrymmet medger detta.
  • Vad är minimibelopp?
   Minimibeloppet ska täcka normalkostnader för: livsmedel, måltider, kläder, skor, fritid, hygien, förbrukningsvaror, dagstidning, telefon, Radio/TV-avgift, möbler, husgeråd, hemförsäkring, hushållsel, resor, tandvård, öppen hälsovård, öppen sjukvård och läkemedel. Kostnaderna för dessa poster utgår från konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadskostnader. Minimibeloppet ska enligt 8 kap 7 § SoL utgöra lägst en tolftedel av 1,3546 gånger prisbasbeloppet för ensamstående eller 1,1446 gånger prisbasbeloppet för var och en av sammanlevande makar och sambor. Vid beräkning av avgifter för personer som är 65 år och äldre tillämpar staden de lagstadgade lägsta minimibeloppen i socialtjänstlagen. För personer under 65 år är minimibeloppet 10 % högre.
 • Kontakta oss
  Meddelande
  Din e-postadress (obligatorisk)