Skip Ribbon Commands
Skip to main content

e-arkiv Stockholm

Hur du söker

Här anger du fritextbaserade sökord i sökfältet och klickar på Sök.

Du kan förfina din sökning genom att välja och kombinera flera sökalternativ: När (i tiden), Var (i staden), Varifrån (vilken förvaltning eller bolag) och/eller vilken Filtyp (lagringsformat).

Hittade du inte vad du sökte? Använd den avancerade sökfunktionen där du kan söka på nyckelord eller begrepp som är specifika för det delarkiv som du har valt.

Hur du fritextsöker med AND, OR, NOT och "[---]"

Sökord1 AND Sökord2.
Sökning sker på alla objekt där både Sökord1 och Sökord2 finns.

Sökord1 AND Sökord2 NOT Sökord3.
Sökning sker på alla objekt där både Sökord1 och Sökord2 finns och Sökord3 inte finns.

Sökord1 OR Sökord2.
Sökning sker på alla objekt där antingen Sökord1 eller Sökord2 finns.

Sökord1 OR Sökord2 NOT Sökord3.
Sökning sker på alla objekt där antingen Sökord1 eller Sökord2 finns och Sökord3 inte finns.

"Sökord1 Sökord2 Sökord3"
Sökning sker på alla objekt där den sammanhängande frasen Sökord1 Sökord2 Sökord3 finns.

Om du vill återställa dina ifyllda sökalternativ klickar du på Rensa val. Funktionen rensar inte den fritext du har skrivit in i sökfältet men alla val under När, Var, Varifrån, Filtyp och Avancerad.

När? Här kan du välja önskat startdatum och slutdatum i datumintervallet. Om du endast anger startdatum i intervallet görs sökningen från det datumet tills nu. Om du endast anger slutdatum görs sökningen fram till det datumet.

Var? Här kan du göra din sökning via en geografisk plats. Välj önskat stadsdelsområde, fastighetsbeteckning och/eller gatuadress i fälten nedan. Fastighet och gatuadress måste vara skrivet med hela namnet (inklusive nummer), eftersom del av namn inte ger någon träff. Du kan också välja stadsdel, fastighetsbeteckning eller gatuadress med hjälp av rullistorna nedan.

Varifrån? Här kan du välja arkivbildare, det vill säga förvaltning, kommunalt bolag och stiftelse som har levererat information till e-arkivet.

Filtyp? Här kan du välja att förfina din sökning på lagringsformat, så kallad filtyp.

Avancerad? Här kan du förfina din sökning på alla nyckelord och begrepp som är specifika för det delarkiv som du har valt.

Arkivbildare ID Beskrivning Datum PuL Sekre​tess För​frågan

Tillagt