Skip Ribbon Commands
Skip to main content

e-arkiv Stockholm

Stadsarkivet

Välkommen till e-arkiv Stockholm

Här kan du söka efter digitala handlingar som tillkommit inom kommunens verksamheter, t.ex. betyg och omdömen, olika ärende- och beslutsdokument, diarier, webbplatser, ritningar och fotografier. I e-arkivet samlas och bevaras digital information fortlöpande.

Tänk på att verksamhetsinformationen inte är komplett utan att det rör sig om utvalda delar. Vilken typ av information som verksamheterna har levererat kan du läsa mer om under menyn Innehåll.

 • Frågor och svar

  När? Här kan du välja önskat startdatum och slutdatum i datumintervallet. Om du endast anger startdatum i intervallet görs sökningen från det datumet tills nu. Om du endast anger slutdatum görs sökningen fram till det datumet.

  Var? Här kan du göra din sökning via en geografisk plats. Välj önskat stadsdelsområde, fastighetsbeteckning och/eller gatuadress i fälten nedan. Fastighet och gatuadress måste vara skrivet med hela namnet (inklusive nummer), eftersom del av namn inte ger någon träff. Du kan också välja stadsdel, fastighetsbeteckning eller gatuadress med hjälp av rullistorna nedan.

  Varifrån? Här kan du välja arkivbildare, det vill säga förvaltning, kommunalt bolag och stiftelse som har levererat information till e-arkivet. Information som är klassad med stark sekretess (klass 2) är inte sökbar och utlämning kan inte begäras via söktjänsten. I dessa fall kan du ställa förfrågan via Stadsarkivets jourtelefon, per e-post eller brev.

  Filtyp? Här kan du välja att förfina din sökning på lagringsformat, så kallad filtyp.

  Avancerad? Här kan du förfina din sökning på alla nyckelord och begrepp som är specifika för det delarkiv som du har valt.

  I de fall juridiska hinder föreligger för publicering av informationen visas en kryssruta i kolumnen Förfrågan i träfflistan. Här kan du välja att skicka in en förfrågan till Stockholms stadsarkiv via söktjänsten. Stadsarkivet prövar då frågan om utlämnande av allmän handling. Mer om sekretess.

  1. Markera kryssrutan för den eller de rader du vill göra en förfrågan för.

  2. Klicka på knappen Lägg till förfrågan. I menyraden under Mina förfrågningar hittar du antalet förfrågningar du har för tillfället. Här kan du välja att fortsätta eller ta bort valda förfrågningar.

  3. När du väljer Fortsätt kommer du till en ny sida där du fyller i dina kontaktuppgifter.

  4. Klicka på knappen Skicka förfrågan. Ett autosvar skickas till angiven e-postadress.

  5. Din förfrågan vidarebefordras till en handläggare som prövar frågan om utlämnande av allmän handling. Antingen godkänns eller avslås din förfrågan, i enlighet med gällande lagstiftning.

  Välj Sök i menyraden.

  Sök person såhär:
  Skriv in namn (förnamn efternamn) i fritextfältet.
  Du kan även söka på personnummer (ååååmmdd-xxxx) eller födelsedatum (ååååmmdd).
  Är du osäker på stavning eller siffror kan du använda en stjärna (*) före och/eller efter ett sökord.

  Sök handling eller ärende såhär:
  Du kan söka information från en särskild verksamhet.
  I sökparametern Varifrån? väljer du specifik förvaltning, kommunalt bolag eller stiftelse.
  Du kan också göra en kombinerad sökning genom att skriva in flera av dina sökord i fritextfältet, t.ex. ärende diarienummer.

  Sök geografisk plats såhär:
  I sökparametern Var? väljer du stadsdelsområde, fastighetsbeteckning eller gatuadress. Kombinera din sökning med fritextfältet, t.ex. Var? välj stadsdelsområde och fritext ärende år.

  Markörer i kartan kan ha följande färger:

  Grön markör visar offentlig och öppen information.

  Gul markör visar information som innehåller sekretess eller känsliga personuppgifter. En förfrågan till stadsarkivet kan göras om man vill begära ut informationen.

  Lila markör visar att det finns flera olika sökträffar för samma plats.

  Blå markör visar vald (aktuell) markör.

  När sökfälten är ifyllda (inget fält är obligatoriskt), klickar du på Sök. Varje sökträff innehåller information om data, så kallad metadata. Förutom metadata finns i de flesta fall även en fil knuten till informationen. Filen kan exempelvis bestå av ett dokument, en ritning eller en bild.

  Sökresultatet visas antingen som en träfflista eller som punkter på en karta. Kartan visas om något av sökfälten stadsdelsområde, fastighet eller gatuadress är ifyllda. All information är dock inte knuten till en geografisk plats och kopplas då inte till karta. Sökresultatet kan också visas som miniatyrbilder, så kallade tumnaglar, som man sedan kan klicka på för att förstora.

  Det går att växla mellan sökresultatet i träfflistan med hjälp av flikarna Text, Bild och Karta. Om bildfliken eller kartfliken visar antal noll (0), beror det på att sökresultatet saknar antingen bildmaterial eller geografisk information.

  Föreligger inga juridiska hinder för publicering visas informationen i sin helhet via internet. Här kan du klicka på länken för ett ID och få mer detaljerad information. Välj Hämta fil för att automatiskt ladda ner en kopia av filen.

  Textinformationen visas som vanliga PDF-filer, textfiler eller XML-filer.

  Föreligger juridiska hinder för publicering av informationen visas en kryssruta i kolumnen Förfrågan i träfflistan. Här kan du välja att skicka in en förfrågan till Stockholms stadsarkiv via söktjänsten. Stadsarkivet gör en manuell prövning av frågan innan ett eventuellt utlämnande.

  Beställningar upp till 5 Mb levereras från e-arkiv Stockholm direkt till beställarens e-postlåda. Om beställningen överstiger 5 Mb, så kommer den att bearbetas och kopieras till exempelvis ett USB-minne. En kostnad utgår för denna hantering. Se aktuell prislista.

  I e-arkiv Stockholm kan du söka efter digital information som levererats till Stadsarkivet från stadens förvaltningar, kommunala bolag och stiftelser. Vill du veta mer om vilken information som finns att söka i e-arkivet, se Innehåll i menyraden.

  Skulle du inte hitta det du söker i e-arkivet är du välkommen att vända dig till Stockholms stadsarkiv. På Stadsarkivets webb www.ssa.stockholm.se/Anvand-arkiven/Vara-arkiv/ finns våra sökvägar, register och databaser samlade. Hittar du inget här är informationen troligen kvar hos respektive ursprungsförvaltning, bolag eller stiftelse.

  Informationen i e-arkivet har klassificerats för att möjliggöra behandling och utlämnande i enlighet med Personuppgiftslagen PuL (SFS 1998:204) och Offentlighets- och sekretesslagen OSL (SFS 2009:400). Klassificeringen styr om informationen kan lämnas ut automatiskt via e-arkivets söktjänst över internet eller om en manuell prövning av handläggare måste ske.

  Klassificering med hänsyn till PuL: 0 - Inga personuppgifter, 1 - Harmlösa personuppgifter, 2 - Integritetskänsliga personuppgifter.

  Klassificering med hänsyn till sekretess: 0 - Ingen sekretess, 1 - Svag sekretess, 2 - Stark sekretess.

  Föreligger ingen sekretess eller PuL klass 2 visas informationen i sin helhet via söktjänsten.

  Om klassificeringen innebär en gradering enligt klass 1 eller 2 visas värdet Ja i aktuellt fält för sekretess respektive PuL i träfflistan.

  PuL klass 2 ger information om förekomst och du får en begränsad mängd metadata som visas i träfflistan. Vill du veta mer gör du en förfrågan via söktjänsten.

  Sekretess klass 1 ger information om förekomst och du får en begränsad mängd metadata som visas i träfflistan. Vill du veta mer gör du en förfrågan via söktjänsten.

  Sekretess klass 2 ger ingen träff i träfflistan och utlämning kan inte begäras via söktjänsten. I dessa fall kan du ställa förfrågan via Stadsarkivets jourtelefon, per e-post eller brev. För telefon- och adressuppgifter

  I Personuppgiftslagen PuL (SFS 1998:204) regleras vilken information som kan visas på internet. Det innebär att en del personuppgifter inte är åtkomliga via söktjänsten. Information i läsesalsdatorerna i Stadsarkivets läsesal omfattas inte av PuL, då det inte likställs med spridning via internet.

  Däremot gäller samma sekretessregler enligt Offentlighets- och sekretesslagen OSL (SFS 2009:400) i Stadsarkivets läsesal som på internet.